Disclaimer

Het werk dat ik doe is gericht op de ontwikkeling van ons spirituele zelf. Om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van je spirituele zelf nodig ik je uit om het zelfhelend vermogen in te zetten om je pijnen, angsten en trauma's te helen. Het inzetten van je zelfhelend vermogen kan intens doorwerken en vraagt soms tijd en ruimte voor integratie. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je helingsproces. 

Een coachsessie, coachtraject, workshop, retreat of training is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor medische interventie. Het is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Het sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wenst te minderen of te stoppen met medicatie, je lopende therapie of interventie anderszins van een andere discipline, is dat uitsluitend tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Ik als coach neem geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. Ik onthoud mij van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ik doe geen uitspraken over vakgebieden buiten mijn eigen expertise.

Ik heb niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel in het verleden mensen baat hebben gehad bij mijn spirituele begeleiding, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. Je blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen (mentale) gezondheid en je eigen verantwoordelijkheid kan nimmer worden overgedragen aan mij.

Als je vragen hebt over deze disclaimer neem dan gerust contact met mij op door een mail te sturen naar: info@marcelgriffioen.nl

marcelgriffioen.nl  |  Strodorpsweg 18  |  6861 EP Oosterbeek